نسخه آزمایشی
۲۳۲ بازدید

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهای در طول سال با حمایت واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم اقدام به توزیع بن های تخفیف ورزشی و فرهنگی  و برگزاری اردوهای دانشجویی می نماید، لیست موارد قابل ارائه در حال حاظر به شرح ذیل است:

۱- بلیط سینما تربیت تا پایان سال در کل روزهای هفته  با ۵۰ درصد تخفیف

بالا