نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویان
۲۲۸ بازدید

 این شورا در سال ۱۳۹۶ آغاز به فعالیت نموده است. وظیفه این شورا تعامل بین دانشجو و دانشگاه ، دانشجو با استاد، و بالعکس می باشد.

چنانچه دانشجویان در اموری از امورات دانشگاه دچار مشکل شدند می توانند با هماهنگی با دبیر شورا مشکلات خود را مطرح کرده و درخواست پاسخ نمایند.

در پاگرد طبقات اول و دوم دانشگاه صندوقی جهت ارتباط نزدیکتر دانشجویان با دبیر شورا تعبیه شده است.

با توجه به اتمام دوره دبیر شورا و به زودی طی انتخاباتی دبیر  جدید معرفی می گردد.

بالا