نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > آیین نامه های اموزشی و نظام وظیفه
۴۰۲ بازدید

مجموعه قوانین و مقررات  دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۱۳۹۶

  دانلود فایل پی دی اف

آخرین بخشنامه نظام وظیفه

دانلود بخشنامه

بالا