نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > معرفی مدیران گروه های آموزشی
۵۵۰ بازدید

مدیر گروه فناوری اطلاعات

مهندس سید ابوالحسن نظام دوست

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

۱۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه های استان قم

مشاهده رزومه

……………………………………………………………………………………………

مدیر گروه گرافیک و هنر

ناصر ابراهیمی

کارشناسی ارشد گرافیک

۱۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه  های استان قم و مرکزی

مشاهده رزومه

بالا