نسخه آزمایشی
۲۱۳ بازدید

در حال حاضر هیئت حضرت علی اکبر (ع) در مرکز فعال است، این هیئت در سال ۱۳۹۶ تشکیل شده و بصورت خودگردان توسط دانشجویان و بیشتر از سوی دانشجحویان بسیجی دانشگاه اداره می گردد.

هیئت حضرت علی اکبر (ع) نام هیئت دانشجویان جوان و انقلابی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی است که امورات مربوط به مناسبت های مذهبی را در برنامه دارد.

بالا