۲۷۳ بازدید

مترجمی زبان انگلیسی (کاردانی)

 

رشته مترجمی زبان انگلیسی

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان

 ترجمه مدارک و متون تجاری و بازرگانی

ترجمه مدارک و متون سیاسی و مطبوعاتی

ترجمه اسناد و مدارک رسمی شامل (شناسنامه، گذرنامه، مدارک تحصیلی و..)

مشاغل قابل احراز

کمک مترجم اسناد، مدارک و متون در دارالترجمه

 مترجم متون اداری تجاری و بازرگانی در ادارات دولتی و غیردولتی

کمک مترجم متون سیاسی و مطبوعاتی در مطبوعات و رسانه‌های عمومی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو:(رشته تحصیلی دیپلم -گواهی سلامت….)

دارابودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه( نظام قدیم یا جدید، فنی و حرفه‌ای یا کاردانش)

برای تحصیل دردوره کاردانی مذکور نیاز به مدرک پیش دانشگاهی نمی باشد

دانشجویان دارای مشکل گفتاری و شنیداری امکان تحصیل در این رشته را ندارند

سایر شرایط مطابق آیین نامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد

طول و ساختار دوره :

دوره کاردانی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به دو بخش <<آموزش در مرکز مجری >>و<<آموزش در محیط کار >>تقسیم می‌شود مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل 2 حداکثر 3 سال قابل اجرا است این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می‌شود.

 آموزش در مرکز مجری: بخش آموزش در مرکز مجری شامل 63تا67 واحد معادل 1250 تا1550 ساعت است

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز،حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و دو درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد معادل ۵۱۲ ساعت است.

لیست دروس کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

بالا