۹۲ بازدید

تشکل های دانشجویی جهاد دانشگاهی استان قم

تشکل های دانشجویی

تشکل های دانشجویی جمعیتی مرکب از دانشجویان است. این تشکل ها پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت می کنند. هر نوع فعالیت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی تشکل‌های دانشجویی در چهارچوب ضوابط خاص در داخل دانشگاه مجاز است و فعالیت آنها در خارج از دانشگاه تابع قانون احزاب است.
تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی، از نیازها و خواسته‌های درونی دانشگاه برآمده‌اند؛ با بخشنامه‌های یکروزه‌ی اداری شکل نگرفته‌اند، تا یک شبه پایان یابند.
تشکل های دانشجویی فعال در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شامل بسیج دانشجویی و شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه است.
برای آشنایی با این تشکل ها به منوی بسیج دانشجویی و شورای تعامل رجوع کنید.

بالا