مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > دروس مرکز > کاردانی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری
۲۱۴ بازدید

 فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری (کاردانی)

 

رشته شبکه های کامپیوتری

قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان:

  • شناخت شبکه های کامپیوتری
  • شناخت تجهیزات مخابراتی
  • شناخت تجهیزات و رسانه های ارتباطی شبکه
  • و …

مشاغل قابل احراز:

  • تکنسین نصب و راه اندازی شبکه های شخصی (خانگی)
  • تکنسین نصب و راه اندازی شبکه های محلی (درون سازمانی)
  • پشتیبان شبکه و …

 

طول و ساختار دوره:

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به 2 بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 ساعت می باشد که در طول 2 و خداکثر 3 سال قابل اجرا است.

لیست دروس کاردانی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری.

بالا