مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > دروس مرکز > کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT
۲۴۳ بازدید

 ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT (کاردانی)

 

رشته ارتباطات

قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان:

  • نصب، نگهداری و بهره برداری از شبکه های کامپیوتری
  • نصب، نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی
  • اداره دفاتر خدمات ارتباطی و مراکز اطلاع رسانی
  • کار در مراکز ISP
  • و …

مشاغل قابل احراز:

  • مسئول بخش های مختلف ISP
  • تعمیرکار تجهیزات مخابراتی و کامپیوتری
  • مسئول سایت کامپیوتری
  • مسئول آزایشگاه و کارگاه های مخابراتی و مراکز تلفنی و شبکه های مخابراتی و کامپیوتری
  • نصاب تجهیزات شبکه های مخابراتی و کامپیوتری و …

 

طول و ساختار دوره:

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به 2 بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 ساعت می باشد که در طول 2 و خداکثر 3 سال قابل اجرا است.

لیست دروس کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT.

بالا