مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > دروس مرکز > کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی
۲۹۰ بازدید

 تجهیزات پزشکی – تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی (کاردانی)

رشته آزمایشگاه

 

قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان:

  • توانایی شناخت مواد، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و بازار وسایل و تجهیزات پزشکی و توانایی شناخت فضای فیزیکی و ایمنی کار در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
  • توانایی شناخت روش های دستگاهی سنجش آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و توانایی تشخیص صحت و شرایط کارکرد تجهیزات و سایل آزمایشگاهی
  • توانایی تعمیر کردن قطعات، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
  • توانایی کالیبره کردن تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
  • توانایی سرویس و نگهداری پیشگویانه و پیشگیرانه وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
  • توانایی گزارش نویسی فنی و مستندسازی عملکرد وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
  • و …

مشاغل قابل احراز:

  • تکنسین نصب، تعمیر و نگهداری دستگاه های آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
  • متصدی فنی تجهیزات آزمایشگاهی (در واحدهای فروش و شرکت های تولید کننده و وارد کننده، فروشندگان تجهیزات آزمایشگاهی، واحد سفارشات و خرید تجهیزات ، واحد ترخیص گمرک و …

طول و ساختار دوره:

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به 2 بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 ساعت می باشد که در طول 2 و خداکثر 3 سال قابل اجرا است.

لیست دروس تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی.

بالا