مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > دروس مرکز > کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار
۲۶۸ بازدید

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار (کارشناسی)

 

رشته مدیریت کسب و کار

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان

 به کارگیری قوانین و مقررات کسب و کار

برنامه ریزی برای توسعه واحدهای کسب و کار

تاسیس و راه اندازی واحدهای کسب و کار جدید

طراحی و توسعه محصولات کالاها و خدمات جدید

آموزش مهارت‌های کسب و کار به افراد تحت سرپرستی

استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه محیط کسب و کار

مدیریت واحدهای کسب و کار متناسب سازی ساختار آنها در بازار

مشاغل قابل احراز

مدیر برند

مدیر اجرایی

مدیر کسب و کار

مشاور بازاریابی خدمات

مدیر پژوهش و توسعه بازار

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو(رشته تحصیلی کاردانی_گواهی سلامت…)

داشتن حداقل مدرک کاردانی در یکی از رشته های مرتبط، سایر مدارک کاردانی مشروط به گذراندن دروس جبرانی برخورداری از ضوابط و شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره

دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به 2 بخش <<آموزش در مرکز مجری >> و <<آموزش در محیط کار >>تقسیم می شود.مجموع واحدهای هر دوره بین 65 تا 70 واحد و مجموع ساعات آن 1700 تا 2000 ساعت می باشد که در طول 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری

بخش آموزش در مرکز مجری شامل 60 تا 65 واحد، معادل 1200 تا 1500 ساعت است.

آموزش در محیط کار

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی ، در محیط کار واقعی انجام می دهد . این بخش شامل یک درس کاربینی و دو درس کارورزی در مجموع به میزان 5واحد، معادل 512 ساعت است.

لیست دروس کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار.

بالا