مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > دروس مرکز > رشه کارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی
۱۱۱ بازدید

کارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی (کارشناسی)

 

امور مالی

قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان:

 • بکارگیری اصول و استانداردهای حسابداری و انجام عملیات حسابداری مرتبط
 • طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم های حسابداری
 • انجام حسابداری مالی
 • اجرای حسابداری موسسات بازرگانی، خدماتی و سازمان ها و موسسات غیرانتفاعی در تهیه صورت های مالی اساسی
 • شناخت ابزارها و نهادهای پولی و مالی
 • و …

مشاغل قابل احراز:

 • کارشناس حسابداری
 • کارشناس مسئول دایره حسابداری
 • کارشناس مسئول هزینه ها و وصول درآمدها
 • حسابدار شرکت های زنجیره ای و شعب
 • حسابدار شرکت های هلدینگ
 • حسابدار شرکت های تلفیقی
 • حسابدار موسسات بیمه ای

 

طول و ساختار دوره:

دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به 2 بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین 65 تا 70 واحد و مجموع ساعات آن 1700 تا 2000 ساعت می باشد که در طول 2 و خداکثر 3 سال قابل اجرا است.

لیست دروس کارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی.

بالا