۶۵۷ بازدید

ازدواج دانشجویی جهاد دانشگاهی

ازدواج دانشجویی

طی سالهای گذشته فراخوان ثبت نام ازدواج دانشجویی از سوی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها اعلام می شد. معمولا فراخوان های ازدواج دانشجویی به این صورت است که بازه زمانی یک تا دو ساله را پوشش می دهد. یعنی دانشجویانی که در تا یکسال گذشته از اعلام فراخوان عقد کرده باشند می توانند از تسهیلات ازدواج دانشجویی بهره مند شوند.

برای واجد شرایط ثبت نام بودن دانشجو بودن یکی از زوجین نیز کافیست، دانشجویان پس از تحویل مدارک به امور دانشجویی- فرهنگی و دریافت تأییدیه می توانند نسبت به انتخاب کاروان مورد نظر خود برای سفر به مشهد اقدام نمایند.

هزینه رفت و برگشت به این سفر با متقاضی و هزینه اسکان و پذیرایی و کارگاه های آموزشی با نهاد نمایندگی ولی فقیه است.

ضمناً دانشگاه جامع علمی کاربردی استان نیز هدایایی را به زوجین عزیز اهدا خواهد نمود.
در دو سال گذشته که شرایط کرونایی بر جامعه حاکم بود کاروان ها به نوبت و با برنامه ریزی قبلی و تعداد محدود عازم سفر مشهد شدند.
در این سفر غیر از بحث زیارت سلسله نشست های مشاوره و آموزش خانواده نیز برای زوجین در نظر گرفته می شود.

بالا