۵۷۰ بازدید

امور رفاهی جهاد دانشگاهی

امور رفاهی جهاد دانشگاهی استان قم

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی در طول سال با حمایت واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم اقدام به توزیع بن های تخفیف ورزشی و فرهنگی  و برگزاری اردوهای دانشجویی می نماید، لیست موارد قابل ارائه در حال حاظر به شرح ذیل است:

۱- بلیط سینما تربیت تا پایان سال در کل روزهای هفته  با ۵۰ درصد تخفیف

بالا