مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > ارتباط با مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان قم
۲۱۳۵ بازدید

نشانی: قم، میدان شهرداری، بلوار نواب صفوی، نبش خیابان شهید علوی

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاددانشگاهی قم

ارتباط با رئیس مرکز: m.rostami@acecr.ac.ir

ارتباط با روابط عمومی: qom@acecr.ac.ir

پست الکترونیک: qom@acecr.ac.ir

آدرس کانال در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/jd_qom_uni

تلفن:
۳۶۶۶۹۴۱۷- ۰۲۵
۳۶۶۶۲۱۳۶- ۰۲۵
۳۶۶۶۲۱۳۷- ۰۲۵

زهرا محمودی – مدیر آموزش و پژوهش – داخلی ۶

مصطفی عزتی – کارشناس آموزش و فناوری اطلاعات – داخلی ۵

مسیب عاصمی – کارشناس مالی و دانش آموختگان –  داخلی ۳

کریمه شعبانی راد- کارشناس امور فرهنگی دانشجویی-  داخلی ۷

مریم فرجی –  پژوهش و  نوآوری – داخلی ۸

دبیرخانه –  داخلی ۲

حوزه ریاست – داخلی ۹

بالا