مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > مراحل صدور گواهی نامه موقت
۸۶۹ بازدید
  1. ثبت درخواست فارغ التحصیلی توسط دانشجو در سامانه آموزشی ” هم آوا ” پس از گذراندن تمامی دروس
  2. تسویه کامل شهریه و پرداخت هزینه صدور دانشنامه
  3. بررسی پرونده دانشجویی توسط کارشناس فارغ التحصیلان
  4. ارسال پرونده فیزیکی جهت بررسی به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
  5. ارسال پرونده به واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت بررسی نهایی و صدور مدرک
  6. مراجعه دانشجو به همراه تمبر خریداری شده از بانک ملی و کارت دانشجویی به مرکز جهت دریافت مدرک

“لازم به ذکر است  سیر کلیه مراحل ذکر شده در سامانه هم آوا در قسمت در خواست فارغ التحصیلی قابل رویت می باشد”

بالا