۸۸۱ بازدید

رؤسا و سرپرستان مرکز از بدو تأسیس تاکنون

  • سیده شبنم فاطمی ( ۸۹ – ۹۰ )
  • حسین ابراهیمی فرد (۹۰ – ۹۳)
  • سید روح الله علیزاده طباطبایی (۹۳ – ۹۵)
  • زهرا حبیبی (۹۵ – ۹۶)
  • سیده شبنم فاطمی ( ۹۶ – ۹۸ )
  • محمد رستمی(۹۹ تا کنون)
بالا