۲۲۳۰ بازدید

دکتر محمدرضا شاه احمدی

تاریخ تولد: ۱۳۵۳

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: آموزش زبان

محل اخذ مدرک: دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

——————————————————————————

زهرا سادات آیت اللهی

تاریخ تولد:۱۳۶۵

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:انیمیشن

محل اخذ مدرک:دانشگاه هنر تهران

——————————————————————————

مریم بوستانی

تاریخ تولد:۱۳۵۷

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:پژوهش هنر

محل اخذ مدرک:دانشگاه شاهد

——————————————————————————

هادی بیاتی

تاریخ تولد:۱۳۵۸

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:تربیت بدنی و علوم ورزشی

محل اخذ مدرک:دانشگاه آزاد کرج

——————————————————————————

محمد پهلوانی

تاریخ تولد:۱۳۶۰

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مهندسی کام‍‍پیوتر-نرم افزار

محل اخذ مدرک:پیام نور تهران شمال

——————————————————————————

محمد جعفری

تاریخ تولد:۱۳۶۱

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:آمار -ریاضی

محل اخذ مدرک:تهران شرق-پیام نور

——————————————————————————

مجید حبیبی

تاریخ تولد:۱۳۵۷

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مهندسی کام‍‍پیوتر-نرم افزار

محل اخذ مدرک:دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم اباد

——————————————————————————

سید حامد حسینی

تاریخ تولد:۱۳۶۵

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مدیریت فناوری اطلاعات

محل اخذ مدرک:دانشگاه‌ پیام‌ نور واحد تهران

——————————————————————————

حمید درگومه

تاریخ تولد:۱۳۵۰

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:هنرهای نمایشی و سینما-تولید سیما

محل اخذ مدرک:دانشکده‌ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران-تهران

——————————————————————————

شیدا دوه لی

تاریخ تولد:۱۳۶۳

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی:مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری

محل اخذ مدرک: واحد قزوین -آزاد اسلامی

——————————————————————————

حامد رحیمی

تاریخ تولد:۱۳۶۴

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

محل اخذ مدرک:دانشگاه‌ کردستان‌

——————————————————————————

سید جواد روحانی

تاریخ تولد:۱۳۵۵

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی

محل اخذ مدرک:دانشگاه‌ پیام‌ نور واحد کرج

—————————————————————————–

نجمه روحی تلاوکی

تاریخ تولد:۱۳۶۶

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:علوم تربیتی-مدیریت وبرنامه ریزی

محل اخذ مدرک:دانشگاه‌ قم‌

—————————————————————————–

سید محمد سیادت

تاریخ تولد:۱۳۶۳

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مهندسی کام‍‍پیوتر-نرم افزار

محل اخذ مدرک:پیام نور شهر ری

—————————————————————————–

جواد شاکری

تاریخ تولد:۱۳۶۰

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مدیریت سیستم های اطلاعاتی

محل اخذ مدرک:دانشگاه تهران مجازی

—————————————————————————–

فاطمه ضرغام فیروزی

تاریخ تولد:۱۳۶۲

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی

محل اخذ مدرک:آزاد تهران

—————————————————————————–

علی ضیغمی

تاریخ تولد:۱۳۶۲

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مهندسی کام‍‍پیوتر-نرم افزار

محل اخذ مدرک:آزاد اراک

—————————————————————————–

فاطمه فرخنده

تاریخ تولد:۱۳۶۱

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:علوم ارتباطات اجتماعی

محل اخذ مدرک:دانشگاه باقر العلوم

—————————————————————————–

زهرا قاسم بابایی

تاریخ تولد:۱۳۶۶

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مهندسی کام‍‍پیوتر-نرم افزار

محل اخذ مدرک:پیام نور شهر ری

—————————————————————————–

علیرضا قراگوزلو

تاریخ تولد:۱۳۵۱

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:هنرهای تصویری و طراحی-ارتباط تصویری

محل اخذ مدرک:دانشگاه تربیت مدرس

—————————————————————————–

رکسانا قرنلی

تاریخ تولد:۱۳۶۷

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:هنرهای تصویری و طراحی-نقاشی

محل اخذ مدرک:دانشگاه الزهرا (س)

—————————————————————————–

رضوان لسانی

تاریخ تولد:۱۳۶۸

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی

محل اخذ مدرک:دانشگاه قم

—————————————————————————–

ناصر مظهر

رضوان لسانی

تاریخ تولد:۱۳۵۷

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی

محل اخذ مدرک:دانشگاه قم

—————————————————————————–

سعیده معصومی

تاریخ تولد:۱۳۶۱

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:پژوهش هنر

محل اخذ مدرک:دانشگاه هنر

—————————————————————————–

نسرین سادات موسوی

تاریخ تولد:۱۳۶۱

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری

محل اخذ مدرک:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

—————————————————————————–

محمد میرزایی پور

تاریخ تولد:۱۳۵

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:فلسفه

محل اخذ مدرک:مرکز تخصصی امامت -قم (حوزه)

—————————————————————————–

سید ابوالحسن نظام دوست

تاریخ تولد:۱۳۶۱

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد(دانشجوی دکتری)

رشته تحصیلی:مدیریت فناوری اطلاعات

محل اخذ مدرک:پیام نور شهر ری

—————————————————————————–

محمد مهدی نوری مطلق

تاریخ تولد:۱۳۴۸

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:هنرهای تصویری و طراحی-تصویرسازی

محل اخذ مدرک:آزاد تهران

—————————————————————————–

بالا