مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > معرفی مدیران گروه های آموزشی
۱۴۴۷ بازدید

مدیر گروه زبان های خارجی

دکتر محمدرضا شاه احمدی

دکترا آموزش زبان

۲۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه های کشور

مشاهده رزومه

——————————————————————————

مدیر گروه فناوری اطلاعات

مهندس سید ابوالحسن نظام دوست

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

۱۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه های استان قم

مشاهده رزومه

……………………………………………………………………………………………

مدیر گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

دکتر حسین جنتی فر

دکترا مدیریت تولید و محتوی

10 سال سابقه تدریس در دانشگاه های استان قم

مشاهده رزومه

……………………………………………………………………………………………

مدیر گروه فرهنگ و هنر

سرکار خانم مریم کریم زاده

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

۱۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه های استان قم

……………………………………………………………………………………………

مدیر گروه حقوق و خدمات قضائی

محمد مهدی کاویانپور

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

15 سال سابقه تدریس در دانشگاه های استان قم

مشاهده رزومه

……………………………………………………………………………………………

مدیر گروه دروس عمومی

سیدجواد روحانی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

25 سال سابقه تدریس در دانشگاه های استان قم

……………………………………………………………………………………………

بالا