مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم > معرفی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم
۱۰۸۶ بازدید

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی با هدف افزایش سطح مهارت و آموزش نیروی انسانی و متخصص مورد نیاز کشور، در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردید. ما در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد استان قم، در راستای تامین این مقصود کلان، بر خودمان لازم می دانیم که نسبت به شهرمان دغدغه مند رفتار کنیم. در این مرکز، ما در این اندیشه هستیم که نیازهای روز شهرمان را درک کرده و در راستای پاسخ گویی به آن ها، اقدام به تربیت نیروی متخصص و حرفه نماییم. این مقصود میسر نمی شود مگر آنکه همه اعضای این مجموعه،  با شور و توان مضاعف، آماده فعالیت و اقدام باشند. به همین سبب، ما در مجموعه علمی کاربردی جهاددانشگاهی بر افزایش انگیزه و شور اعضاء، خصوصاٌ دانشجویان تمرکز داریم. همین خواست، ما را مجموعه ای که صمیمی، باانگیزه و پرشور می سازد که آماده تعامل سازنده با شهر است.

مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی، واحدهای آموزشی خود را در شاخه های فناوری اطلاعات، معماری، گرافیک، مدیریت، حسابداری و زبانهای خارجی تدوین کرده است و در رشته های مربوط به این حوزه ها، پذیرای علاقه مندان به تحصیل می باشد.

  

بالا