۵۵۵ بازدید

هیات های مذهبی جهاد دانشگاهی استان قم

هیئت های مذهبی

در حال حاضر هیئت حضرت علی اکبر (ع) در مرکز فعال است، این هیئت در سال ۱۳۹۶ تشکیل شده و بصورت خودگردان توسط دانشجویان و بیشتر از سوی دانشجحویان بسیجی دانشگاه اداره می گردد.

هیئت حضرت علی اکبر (ع) نام هیئت دانشجویان جوان و انقلابی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی است که امورات مربوط به مناسبت های مذهبی را در برنامه دارد.

بالا